Aktuality

Adamov: rekonstrukce mostů

V rámci stavby Brno-Maloměřice St.6 – Adamov,BC projektujeme před Adamovem rekonstrukci dvou mostů v km 169,796 a km 170,052 .

Novou nosnou konstrukci mostů bude tvořit ocelový svařovaný obloukový most typu „Langerův trám“ s ortotropní dolní mostovkou, oba budou mít rozpětí 57m.