SUDOP BRNO

O naší firmě

Hlavní činností společnosti je projektování staveb dopravních, inženýrských, bytových a občanských. Dovolujeme si nabídnout široké spektrum projektových prací v oborech železniční a silniční dopravy, městské a příměstské dopravy, v oborech sdělovací, signalizační a slaboproudé techniky, ekonomice a v dalších oborech. Najdete nás v Brně na Kounicově ulici č.26.

vytištěno
1000 000 A4

ročně

Mimo hlavní činnost, kterou je projektování, vám nabízíme další služby jako: inženýring, geodetické práce, činnost vlastního copycentra.

31 let
zkušeností

Společnost byla založena v prosinci roku 1991 a svoji činnost zahájila dne 1. ledna 1993. V roce 2001 vešly v platnost nové normy v souladu s normami EU a společnost v roce 2002 zavedla systém managementu jakosti podle těchto platných norem.

Vyprojektováno
100 Km

tratí ročně

Zobrazit více

„Vysoká kvalita našich projektů je dána odborností a bohatými zkušenostmi našich pracovníků.“

Ing.Martin Mráz, Technický ředitel

Inženýrství

 • Zpracování studií a podkladů pro přípravu
 • Vyřízení územního rozhodnutí
 • Vyřízení stavebního povolení včetně staveb dráhy a na dráze
 • Vodoprávní řízení, zvláštní užívání komunikace
 • Autorský dozor
 • Technický dozor investora
 • Supervizi prováděných prací
 • Ekonomické vyhodnocení stavby

Geodézie

 • Geodetické podklady v oblasti investiční výstavby
 • Vytyčování všech druhů stavebních objektů
 • Zaměřování skutečného provedení staveb
 • Geodetické podklady v oblasti mapování a speciálních geod. prací
 • Sledování deformací staveb
 • Laserové skenování podzemních prostor a přírodních i umělých objektů
 • Vyhotovení geometrických plánů a vytyčování pozemků
 • Výkon funkce úředně oprávněného zeměměřického inženýra

Reprografie

 • Velkoformátové kopírování a scanování z matric i papíru na OCÉ COLOR WAVE 600 včetně skládání
 • Kopírování a scanování na strojích TOSCHIBA s možností sešívání
 • Termovazba
 • Kroužková vazba
 • Skládání světlotisků, plotrových papírů
 • Laminování

Naši zákazníci

KRAJSKÉ ÚŘADY MĚSTA OBCE

Časopis Nová železniční technika

Poslední číslo časopisu Nová Železniční Technika