Služby

Inženýrství

 • Zpracování studií a podkladů pro přípravu
 • Vyřízení územního rozhodnutí
 • Vyřízení stavebního povolení včetně staveb dráhy a na dráze
 • Vodoprávní řízení, zvláštní užívání komunikace
 • Autorský dozor
 • Technický dozor investora
 • Supervizi prováděných prací
 • Ekonomické vyhodnocení stavby

Geodézie

 • Geodetické podklady v oblasti investiční výstavby
 • Vytyčování všech druhů stavebních objektů
 • Zaměřování skutečného provedení staveb
 • Geodetické podklady v oblasti mapování a speciálních geod. prací
 • Sledování deformací staveb
 • Laserové skenování podzemních prostor a přírodních i umělých objektů
 • Vyhotovení geometrických plánů a vytyčování pozemků
 • Výkon funkce úředně oprávněného zeměměřického inženýra

Reprografie

 • Velkoformátové kopírování a scanování z matric i papíru na OCÉ COLOR WAVE 600 včetně skládání
 • Kopírování a scanování na strojích TOSCHIBA s možností sešívání
 • Termovazba
 • Kroužková vazba
 • Skládání světlotisků, plotrových papírů
 • Laminování