Služby

Inženýrství

 • Zpracování studií a podkladů pro přípravu
 • Vyřízení územního rozhodnutí
 • Vyřízení stavebního povolení včetně staveb dráhy a na dráze
 • Vodoprávní řízení, zvláštní užívání komunikace
 • Autorský dozor
 • Technický dozor investora
 • Supervizi prováděných prací
 • Ekonomické vyhodnocení stavby

Geodézie

 • Zpracování studií a podkladů pro přípravu
 • Geod. podklady v oblasti investiční výstavby
 • Geod. podklady v oblasti mapování a speciálních geod. prací
 • Geod. podklady v oblasti katastru nemovitostí
 • Kompletní posouzení vlivů staveb na životní prostředí vč. vypracování Dokumentace o vlivech , posudků a Oznámení vlivů stavby dle zákona 100/2001 Sb.
 • Vyřízení vyjmutí pozemků ze ZPF a LPF

Reprografie

 • Velkoformátové kopírování a scanování z matric i papíru na OCÉ COLOR WAVE 600 včetně skládání
 • Kopírování a scanování na strojích TOSCHIBA s možností sešívání
 • Termovazba
 • Kroužková vazba
 • Skládání světlotisků, plotrových papírů
 • Laminování