Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice

Cílem stavby bylo zvýšení traťové rychlosti ze stávajících 80 km/h na 115 km/h, zlepšení jízdního komfortu pro cestující, zajištění vyšší bezpečnosti železničního provozu, zajištění třídy zatížitelnosti D2/100 a dosažení průjezdného profilu UIC Z-GC. Byla provedena modernizace všech prvků dvoukolejné žel. trati Brno-Slatina – Šlapanice a žst. Šlapanice. Byla zřízena nová zast. Šlapanice zastávka vč. podchodu pro pěší.

Trať: železniční trať č. 340 Brno – Veselí nad Moravou (dle knižního jízdního řádu)

Traťový úsek: Brno Slatina – Šlapanice

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dokumentace: DÚR, DSP+DPS, AD

Zahájení prací: 18. 7. 2013 (DÚR), 11. 7. 2017 (DSP+DPS)

Termín plnění: 14. 11. 2014 (DÚR), 11. 7. 2017 (DSP+DPS), 29. 3. 2019 (AD)

Investiční náklady: 0,595 mld. Kč bez DPH

Popis stavby: Cílem stavby bylo zvýšení traťové rychlosti ze stávajících 80 km/h na 115 km/h, zlepšení jízdního komfortu pro cestující, zajištění vyšší bezpečnosti železničního provozu, zajištění třídy zatížitelnosti D2/100 a dosažení průjezdného profilu UIC Z-GC. Byla provedena modernizace všech prvků dvoukolejné žel. trati Brno-Slatina – Šlapanice a žst. Šlapanice. Byla zřízena nová zast. Šlapanice zastávka vč. podchodu pro pěší.

  • Délka stavby – 5,190 km
  • Modernizace svršku UIC60 – 5 357 m
  • Modernizace svršku S49 – 1 131 m
  • Modernizace výhybky UIC nebo S49 – 15 ks
  • Zřízení nástupiště – 3x 170 m
  • Modernizace přejezdové konstrukce – 2 ks
  • Modernizace a sanace mostů – 2 ks
  • Modernizace a sanace propustků – 2 ks
  • Novostavby technologických objektů – 1 ks
  • Elektronické SZZ – 1 ks