Realizace

Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice

Předmětem projektové dokumentace této stavby je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace vč. ekonomického hodnocení, geodetické dokumentace, a nezbytných průzkumů pro modernizaci.

Revitalizace trati Břeclav – Znojmo

Cílem stavby revitalizace bylo zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. Dle zadání byly za tímto účelem provedeny práce na rekonstrukci železničních stanic a zastávek (žst. Valtice, zast. Valtice město) pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy a zlepšení komfortu cestujících zřízením nových bezbariérových nástupišť.

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Brno hl.n.

Stavba je navržena na celostátní dráze v ŽST Brno hl.n., v ŽST Brno-H.Heršpice, v ŽST Brno-Chrlice, na Odb,.Brno-Černovice, na Odb. Brno-Židenice, v ŽST Brno dol.n. a na všech mezistaničních úsecích zaústěných do ŽST Brno hl.n. v zastavěném území města Brna.

Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí

Cílem revitalizace je zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácení jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, rekonstrukce železničních stanic a zastávek pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových nástupištních přístřešků. Příprava na dálkové ovládání řešeného úseku.

Trať 2032 Brno – Vlárský průsmyk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) – Blažovice (včetně)

Účelem stavby bylo provedení především takových stavebních činností, které povedou k opravě železniční infrastruktury a odstranění propadů traťové rychlosti v daném úseku trati tak, aby byly plně využity možnosti stávajícího trasování trati za využití mezních hodnot parametrů geometrické polohy koleje.

Trať 2032 Brno – Vlárský průsmyk st. hr., v úseku odbočka Brno Černovice – Brno Slatina (včetně)

Účelem stavby bylo provedení především takových stavebních činností, které povedou k opravě železniční infrastruktury a odstranění propadů traťové rychlosti v daném úseku trati tak, aby byly plně využity možnosti stávajícího trasování trati za využití mezních hodnot parametrů geometrické polohy koleje

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov

Cílem stavby bylo zvýšení traťové rychlosti ze stávajících 100km/h na 120km/h, zlepšení jízdního komfortu pro cestující, zajištění vyšší bezpečnosti železničního provozu, zajištění třídy zatížitelnosti D4 a dosažení průjezdného profilu UIC Z-GC. Rekonstrukcí této stanice došlo ke zlepšení parametrů trati zejména u průjezdných kolejí. Nedošlo k rozšíření stavby mimo stávající rozsah dopravní infrastruktury.

Zvýšení trakčního výkonu TNS Havlíčkův Brod

Cílem stavby byla kompletní rekonstrukce a modernizace trakční napájecí stanice, která slouží pro napájení trakčního vedení 25kV AC SŽDC. Stávající TNS byla technicky i morálně zastaralá a za hranicí své životnosti. Rekonstrukce zlepšila technický stav TNS tak, aby byla prodloužena její uživatelnost a mohl být plně využíván její výkon pro napájení trakčního vedení SŽDC.

Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna

Cílem stavby revitalizace bylo zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. Dle zadání byly za tímto účelem provedeny práce na rekonstrukci železničních stanic a zastávek žst. Třebíč, zast. Vysoké Popovice, Zast. Vladislav zast. a Zast. Třebíč-Borovina

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova

Cílem stavby je zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdní doby, rekonstrukce železniční stanice Řikonín a zastávky Níhov pro současné a výhledové požadavky objednatelů železniční dopravy. Dále zlepšení komfortu cestujících zřízením nových bezbariérových nástupišť a nástupištních přístřešků, provedení nutné rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, železničního svršku a spodku, mostních objektů, trakčních a energetických zařízení.

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice

Cílem stavby bylo zvýšení traťové rychlosti ze stávajících 80 km/h na 115 km/h, zlepšení jízdního komfortu pro cestující, zajištění vyšší bezpečnosti železničního provozu, zajištění třídy zatížitelnosti D2/100 a dosažení průjezdného profilu UIC Z-GC. Byla provedena modernizace všech prvků dvoukolejné žel. trati Brno-Slatina – Šlapanice a žst. Šlapanice. Byla zřízena nová zast. Šlapanice zastávka vč. podchodu pro pěší.