Realizace

Revitalizace trati Břeclav – Znojmo

Cílem stavby revitalizace bylo zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. Dle zadání byly za tímto účelem provedeny práce na rekonstrukci železničních stanic a zastávek (žst. Valtice, zast. Valtice město) pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy a zlepšení komfortu cestujících zřízením nových bezbariérových nástupišť.

Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice

Předmětem projektové dokumentace této stavby je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace vč. ekonomického hodnocení, geodetické dokumentace, a nezbytných průzkumů pro modernizaci.

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov

Cílem stavby bylo zvýšení traťové rychlosti ze stávajících 100km/h na 120km/h, zlepšení jízdního komfortu pro cestující, zajištění vyšší bezpečnosti železničního provozu, zajištění třídy zatížitelnosti D4 a dosažení průjezdného profilu UIC Z-GC. Rekonstrukcí této stanice došlo ke zlepšení parametrů trati zejména u průjezdných kolejí. Nedošlo k rozšíření stavby mimo stávající rozsah dopravní infrastruktury.

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina – Blažovice

Cílem stavby bylo zvýšení traťové rychlosti ze stávajících 80 km/h na 115 km/h, zlepšení jízdního komfortu pro cestující, zajištění vyšší bezpečnosti železničního provozu, zajištění třídy zatížitelnosti D2/100 a dosažení průjezdného profilu UIC Z-GC. Byla provedena modernizace všech prvků dvoukolejné žel. trati Brno-Slatina – Šlapanice a žst. Šlapanice. Byla zřízena nová zast. Šlapanice zastávka vč. podchodu pro pěší.

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova

Cílem stavby je zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdní doby, rekonstrukce železniční stanice Řikonín a zastávky Níhov pro současné a výhledové požadavky objednatelů železniční dopravy. Dále zlepšení komfortu cestujících zřízením nových bezbariérových nástupišť a nástupištních přístřešků, provedení nutné rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, železničního svršku a spodku, mostních objektů, trakčních a energetických zařízení.

Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna

Cílem stavby revitalizace bylo zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. Dle zadání byly za tímto účelem provedeny práce na rekonstrukci železničních stanic a zastávek žst. Třebíč, zast. Vysoké Popovice, Zast. Vladislav zast. a Zast. Třebíč-Borovina