Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna

Cílem stavby revitalizace bylo zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. Dle zadání byly za tímto účelem provedeny práce na rekonstrukci železničních stanic a zastávek žst. Třebíč, zast. Vysoké Popovice, Zast. Vladislav zast. a Zast. Třebíč-Borovina

Trať: Železniční trať Střelice – Okříšky, č. 240 dle Knižního jízdního řádu

Traťový úsek: žst. Zastávka u Brna – žst. Krahulov, km 10,580 – 56,180

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Dokumentace: DÚR, DSP+DPS, AD

Zahájení prací: duben 2013

Termín plnění: prosinec 2013 (DÚR), listopad 2015 (DSP+DPS), září 2017 (AD)

Investiční náklady: 1,248 mld. Kč bez DPH projektovaná cena

Popis stavby: Cílem stavby revitalizace bylo zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. Dle zadání byly za tímto účelem provedeny práce na rekonstrukci železničních stanic a zastávek žst. Třebíč, zast. Vysoké Popovice, Zast. Vladislav zast. a Zast. Třebíč-Borovina. Směrové a výškové vedení trati se výrazněji nemění. Provedena byla rekonstrukce stávajících železničních přejezdů (dva byly zrušeny) a úprava zabezpečovacího zařízení pro dosažení zvýšení stávající rychlosti z původní 60 km/hod na nově až 100 km/h.

 • Délka stavby – 45,6 km
 • Rekonstrukce svršku S49 – 9523 m
 • Úprava svršku pro bezstykovou kolej – 18360 m
 • Rekonstrukce výhybky S49 – 8ks
 • Zřízení konstrukce pražcového podloží – 9760 m
 • Zřízení nástupiště 550mm nad T.K. – 1027 m
 • Rekonstrukce přejezdu nebo přechodu – 20 ks
 • Rekonstrukce, sanace mostů, propustků – 21ks
 • Nové objekty (podchod) – 1ks
 • Novostavby – 15 103 m3
 • Elektronické SZZ (3. kategorie) – 2 ks pro 11 výhyb. jed.
 • TZZ – Automatické hradlo (3. kategorie) – 5 ks
 • Mezistaniční úseky s počítačemi náprav – 7 úseků
 • Světelné výstražné zařízení PZS 3ZBI – 20 ks
 • Traťový kabel – 51 km (1530 km párů)
 • Diagnostický optický kabel – 51 km (1836 km vláken)
 • Nová trafostanice 22/0,4kV – 3 ks
 • Rekonstrukce stáv. trafostanice 22/0,4kV – 2 ks
 • Nová rozvodna nn – 6 ks
 • Nová osvětlovací soustava zastávky – 3 ks

Studie proveditelnosti – Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna (PDF)