SUDOP BRNO, spol. s r.o. je projektová, inženýrská a dodavatelská společnost.

Společnost je držitelem certifikátů systému managementu kvality a environmentu pro:

 • projektovou a inženýrskou činnost,
 • geodetické práce,
 • činnost koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích,
 • posuzování vlivů na životním prostředí,

dle ČSN EN ISO 9001 a 14001 v platném znění.

Integrovaná politika kvality a environmentu je k nahlédnutí zde.

Certifikáty k nahlédnutí zde:

vytištěno
1000 000 A4

ročně
31 let
zkušeností
Vyprojektováno
100 Km

tratí ročně

Hlavní činností společnosti je projektování staveb dopravních, inženýrských, bytových a občanských.

Dovolujeme si nabídnout široké spektrum projektových prací v oborech železniční a silniční dopravy, městské a příměstské dopravy, v oborech sdělovací, signalizační a slaboproudé techniky, ekonomice a v dalších oborech.

Nabízené služby

Mimo hlavní činnost, kterou je projektování, vám nabízíme další služby jako: inženýring, geodetické práce, činnost vlastního copycentra.

Inženýrství

 • Zpracování studií a podkladů pro přípravu
 • Vyřízení územního rozhodnutí
 • Vyřízení stavebního povolení včetně staveb dráhy a na dráze
 • Vodoprávní řízení, zvláštní užívání komunikace
 • Autorský dozor
 • Technický dozor investora
 • Supervizi prováděných prací
 • Ekonomické vyhodnocení stavby

Geodézie

 • Geodetické podklady v oblasti investiční výstavby
 • Vytyčování všech druhů stavebních objektů
 • Zaměřování skutečného provedení staveb
 • Geodetické podklady v oblasti mapování a speciálních geod. prací
 • Sledování deformací staveb
 • Laserové skenování podzemních prostor a přírodních i umělých objektů
 • Vyhotovení geometrických plánů a vytyčování pozemků
 • Výkon funkce úředně oprávněného zeměměřického inženýra

Reprografie

 • Velkoformátové kopírování a scanování z matric i papíru na OCÉ COLOR WAVE 600 včetně skládání
 • Kopírování a scanování na strojích TOSCHIBA s možností sešívání
 • Termovazba
 • Kroužková vazba
 • Skládání světlotisků, plotrových papírů
 • Laminování

Historie

Vznik Státního ústavu železničního projektování

BRNĚNSKÉ STŘEDISKO PRACOVALO NA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI NOVÉHO OCELOVÉHO VIADUKTU

ZAHÁJENA VÝSTAVBA PRVNÍ ETAPY DVOUKOLEJNÉHO PRŮTAHU Z ŽIDENIC PŘES ČERNOŠICKÝ TRIANGL, DOLNÍ NÁDRAŽÍ AŽ PO HORNÍ HERŠPICE

PŘEDÁNÍ OCELOVÉHO VIADUKTU DO UŽÍVÁNÍ

Založení společnosti SUDOP Brno

ZAVEDENÍ SYSTÉMU JAKOSTI PODLE NOVÝCH NOREM

POČÁTEK PROJEKTOVÁNÍ V BIM

Certifikáty

SUDOP BRNO, spol. s r.o. je projektová, inženýrská a dodavatelská společnost.
Společnost je držitelem certifikátů systému managementu kvality a environmentu pro:

 • projektovou a inženýrskou činnost,
 • geodetické práce,
 • činnost koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích,
 • posuzování vlivů na životním prostředí

dle ČSN EN ISO 9001 a 14001 v platném znění.
Integrovaná politika kvality a environmentu je k nahlédnutí zde.

Kariéra u nás

Máte zájem pracovat v naší společnost a stát se součástí týmu?
Aktuálně máme vypsána výběrová řízení na tyto pracovní pozice.