Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov

Cílem stavby bylo zvýšení traťové rychlosti ze stávajících 100km/h na 120km/h, zlepšení jízdního komfortu pro cestující, zajištění vyšší bezpečnosti železničního provozu, zajištění třídy zatížitelnosti D4 a dosažení průjezdného profilu UIC Z-GC. Rekonstrukcí této stanice došlo ke zlepšení parametrů trati zejména u průjezdných kolejí. Nedošlo k rozšíření stavby mimo stávající rozsah dopravní infrastruktury.

Trať: Železniční trať Brno – Havlíčkův Brod, č. 250 dle Knižního jízdního řádu, stavba leží na trati TEN-T.

Traťový úsek: Žst. Kuřim, km 17,961 – 19,450

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Dokumentace: DÚR, Projekt, AD

Termín plnění: 02/2015 (DÚR), 04/2016 (Projekt), 01/2017-06/2018 (AD)

Investiční náklady: 720 mil. Kč

Popis stavby: Cílem stavby bylo zvýšení traťové rychlosti ze stávajících 100km/h na 120km/h, zlepšení jízdního komfortu pro cestující, zajištění vyšší bezpečnosti železničního provozu, zajištění třídy zatížitelnosti D4 a dosažení průjezdného profilu UIC Z-GC. Rekonstrukcí této stanice došlo ke zlepšení parametrů trati zejména u průjezdných kolejí. Nedošlo k rozšíření stavby mimo stávající rozsah dopravní infrastruktury.

 • Délka stavby – 1,489 km
 • Rekonstrukce svršku 49E1 – 2404 m
 • Rekonstrukce svršku 60E2 – 2546 m
 • Rekonstrukce svršku S49 regenerovaný – 711 m
 • Výhybky nové 60e2 – 14 ks
 • Výhybky nové 49e1 – 3 ks
 • Rekonstrukce ostrovních nástupišť – 2 ks
 • Délka nástupištních hran – 500 m
 • Rekonstrukce a sanace mostů – 3 ks (rozp. max. 12,0 m)
 • Rekonstrukce a sanace podchodů – 1 ks
 • Sanace opěrných zdí – 341 bm
 • Stavební úpravy technologické budovy – 450 m2
 • Stavební úpravy výpravní budovy – 200 m2
 • Protihlukové stěny – 1673 bm
 • Zastřešen nástupišť – 1480 m2
 • Elektronické SZZ – 1 ks (výhybky – 16 ks, výkolejky – 2 ks)
 • Metalické kabely – 46,94 km
 • Diagnostický optický kabel – 15,864 km
 • Nová trafostanice 25/0,4kV pro EOV – 1 ks
 • Nová trafostanice 25/0,4kV pro ZZ – 1 ks
 • Rekonstrukce rozvodny nn – 1 ks
 • Výhybky vybavené EOV – 15 ks
 • Nový kabel 6 kV – 2300 m
 • Rozvinutá délka trakčního vedení – 7,322 km