Geodézie

Geodetická skupina zpracovává a zajišťuje geodetické podklady v oblasti investiční výstavby, v oblasti mapování a speciálních geodetických prací a v oblasti katastru nemovitostí.

Geod. podklady v oblasti investiční výstavby

 • geodetické práce v investiční výstavbě
 • zaměření stávajícího stavu – podklady pro projektanty
 • výkon funkce úředně oprávněného zeměměřického inženýra
 • určování vytyčovacích sítí
 • vytyčování všech druhů stavebních objektů
 • zaměřování skutečného provedení staveb

Geod. podklady v oblasti mapování a speciálních geod. prací

 • doplnění a budování bodových polí
 • zaměření skutečného stavu terénu
 • digitální model terénu v grafických systémech AutoCAD, Microstation
 • tvorba účelových map a plánů
 • sledování deformací staveb
 • měření jeřábových drah
 • měření podzemních prostor, sklepů, chodeb
 • stavební pasport historických objektů s nepravidelným půdorysem

Geod. podklady v oblasti katastru nemovitostí

 • digitalizace, scanování a vektorizace mapových podkladů
 • vyhotovení geometrických plánů pro oddělení pozemku, pro stavby a pro věcná břemena
 • vytyčování hranic pozemků
 • zajištění výpisů a informací z katastru nemovitostí
 • zpracování výkupních elaborátů pro předběžná jednání s vlastníky dotčených pozemků

Pro všechny oblasti uvedených činností má skupina pracovníky – úředně oprávněné zeměměřické inženýry v rozsahu úředního oprávnění podle zákona o zeměměřictví č. 200/94 Sb., § 13 ,odst. (1), písm. a),b),c)