Aktuality

Dokončena stavba odstavů Jeremenkova v Olomouci

Ve čtvrtek 21. září proběhlo v prostoru areálu odstavů Dopravního podniku města Olomouce slavnostní otevření nové haly pro tramvaje. V Jeremenkově ulici vznikala tato krytá hala od září roku 2021 a nyní se do ní vejde až 18 tramvajových vozů. Na stavbě za téměř 325 milionů korun se projekčně podílela naše firma.

 

Železniční stavba roku, kategorie: „Projektová příprava“

Vítězem kategorie Projektová příprava je také příprava novostavby vysokorychlostní tratě v úseku Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov. Ta se s délkou 45 kilometrů stane historicky jednou z nejrozsáhlejších dopravních staveb Moravskoslezského kraje. Dodavatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. , SUDOP BRNO, spol. s r.o. a METROPROJEKT Praha a.s. Projektová příprava – www.spravazeleznic.cz

Specifika návrhu trakčního vedení zubačky Štrba – Štrbské Pleso

https://tvstav.cz/clanek/7357-specifika-navrhu-trakcniho-vedeni-zubacky-strba-strbske-pleso

 

Cena hejtmana – Stavba Jihomoravského kraje 2022

Naší společností projektovaná stavba „Tramvaj plotní – soubor staveb – etapa 2-4“ získala cenu hejtmana JMK v soutěži stavba Jihomoravského kraje 2022.

 

Nová kniha: Pamětní desky jihomoravských železničářů

SUDOP Brno pomohl vydat velmi zajímavou knihu o pamětních deskách jihomoravských železničářů. Pokuď může někdo doplnit údaje o jihomoravských železničářích, kteří padli v boji za svobodu naší vlasti v letech 1939-1945 kontaktujte prosím autora knihy Ing. Josefa Ference jferenc@sudop-brno.cz

Zrušení přejezdu a výstavba podchodu v zast. Blansko

Hlavním cílem stavby s názvem „Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko“ je odstranění stávajícího úrovňového železničního přejezdu, který bude nahrazen mimoúrovňovým křížením v rámci samostatné stavby „III/379 37 Blansko, přemostění“. Pro zajištění pohybu pěších osob bude v místě stávajícího přejezdu realizován nový podchod pro pěší včetně bezbariérového přístupu pomocí dvojice výtahů…Read more

 

Elektrizace trati Brno–Zastávka u Brna

V červenci 2020 byla zahájena výluka 1. traťové koleje železniční trati v úseku Brno-Horní Heršpice–Střelice a tím byly započaty stavební práce 1. etapy stavby elektrizace. Stavbu realizuje sdružení firem SKANSKA +EŽ Praha dle projektové dokumentace společnosti SUDOP BRNO, která stavbu od roku 2004 připravuje. Stavební náklady jsou přibližně 2,2 mld. Kč bez DPH a stavba bude probíhat do listopadu 2021. V lednu…Read more

Výkres projektu Nedakonice – Říkovice

 Umístění transformátorů a měničové technologie v napájecí stanici Otrokovice. Jedná se o unikátní a úplně první realizaci ve střední Evropě.

 

Projekt Tramvaj Plotní

Tento strategický projekt města Brna si předsevzal za cíl nejen přeložení tramvajové trati z ulice Dornych do ulice Plotní, ale také nové dopravní řešení, které povede ke zlepšení průjezdnosti celou lokalitou do doby realizace Jihovýchodního sektoru Velkého městského okruhu. Projekt neřeší pouze tramvajové těleso a komunikace. Jeho součástí je také nahrazení staré kanalizace, vodovodu, plynovodu, jakož i všech kabelových sítí…Read more

 

Adamov: Nová lávka

V železniční stanici Adamov projektujeme nejen nové pěší propojení částí města s přístupy na nástupiště. Ale i lávku pro příjemné procházky. Nová lávka přispěje k zvelebení prostoru železniční stanice a okolí.  

 

Adamov: rekonstrukce mostů

V rámci stavby Brno-Maloměřice St.6 – Adamov,BC projektujeme před Adamovem rekonstrukci dvou mostů v km 169,796 a km 170,052 . Novou nosnou konstrukci mostů bude tvořit ocelový svařovaný obloukový most typu „Langerův trám“ s ortotropní dolní mostovkou, oba budou mít rozpětí 57m.