Aktuality

Zrušení přejezdu a výstavba podchodu v zast. Blansko

Vizualizace stavby

Hlavním cílem stavby s názvem „Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko“ je odstranění stávajícího úrovňového železničního přejezdu, který bude nahrazen mimoúrovňovým křížením v rámci samostatné stavby „III/379 37 Blansko, přemostění“. Pro zajištění pohybu pěších osob bude v místě stávajícího přejezdu realizován nový podchod pro pěší včetně bezbariérového přístupu pomocí dvojice výtahů s průchozí kabinou.

Podchod bude délky přibližně  40,0 m a průchozí šířky 4,0 m (včetně výstupních schodišťových částí). Díky tomu bude zajištěna dostatečná kapacita nejenom pro přístup na jednotlivá nástupiště železniční zastávky, ale také pro plynulý přechod obyvatel města Blanska pod železniční tratí.  Podchod bude osvětlen pomocí stropních LED světel. Celý prostor podchodu včetně prostorů okolo podchodu bude navíc monitorován kamerovým systémem napojeným na místní policii. Obyvatelé města se tedy nemusí bát tento podchod a jeho přilehlé prostory využívat i v pozdních večerních hodinách.