Revitalizace trati Břeclav – Znojmo

Cílem stavby revitalizace bylo zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. Dle zadání byly za tímto účelem provedeny práce na rekonstrukci železničních stanic a zastávek (žst. Valtice, zast. Valtice město) pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy a zlepšení komfortu cestujících zřízením nových bezbariérových nástupišť.

Trať: Železniční trať Břeclav – Znojmo, č. 246 dle Knižního jízdního řádu, č. 323 D dle TTP 323

Traťový úsek: Boří Les – Valtice, km 86,010 – 96,242

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Dokumentace: DUR, PDPS, AD

Popis stavby: Cílem stavby revitalizace bylo zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. Dle zadání byly za tímto účelem provedeny práce na rekonstrukci železničních stanic a zastávek (žst. Valtice, zast. Valtice město) pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy a zlepšení komfortu cestujících zřízením nových bezbariérových nástupišť. Směrové a výškové vedení trati se výrazněji nemění. Provedena bude rekonstrukce stávajících železničních přejezdů a úprava zabezpečovacího zařízení pro dosažení zvýšení stávající rychlosti z původní 80 km/hod na nově 120 km/h. Rovněž v rekonstruované stanici žst. Valtice bude zvýšena rychlost po rekonstrukci z původní 40 km/h na nově 100 km/h.

  • Rekonstrukce výhybky S49 – 5 ks
  • Zřízení nástupiště (Valtice-město) – 110 m
  • Rekonstrukce a sanace propustků – 13 ks
  • Novostavby technologických objektů – 461 m3
  • Úprava stávajícího SZZ – 2 ks