Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova

Cílem stavby je zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdní doby, rekonstrukce železniční stanice Řikonín a zastávky Níhov pro současné a výhledové požadavky objednatelů železniční dopravy. Dále zlepšení komfortu cestujících zřízením nových bezbariérových nástupišť a nástupištních přístřešků, provedení nutné rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, železničního svršku a spodku, mostních objektů, trakčních a energetických zařízení.

Trať: Železniční trať Tišnov – Křižanov, č. 250 dle Knižního jízdního řádu

Traťový úsek: žst. Řikonín – žst. Vlkov u Tišnova, km 38,300 – 49,000

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Dokumentace: DÚR, DSP+DPS, AD

Zahájení prací: červen 2013

Termín plnění: květen 2014 (DÚR), říjen 2016 (DSP+DPS), srpen 2019 (AD)

Investiční náklady: 1,601 mld. Kč bez DPH projektovaná cena

Popis stavby: Cílem stavby je zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdní doby, rekonstrukce železniční stanice Řikonín a zastávky Níhov pro současné a výhledové požadavky objednatelů železniční dopravy. Dále zlepšení komfortu cestujících zřízením nových bezbariérových nástupišť a nástupištních přístřešků, provedení nutné rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, železničního svršku a spodku, mostních objektů, trakčních a energetických zařízení. Z toho plynou hlavní přínosy: zvýšení rychlosti z původní 90 km/hod na nově až na 160 km/h, bezpečnosti železniční dopravy, úspora času cestujících a zvýšení kultury cestování.

 • Délka stavby – 10,7 km
 • Rekonstrukce svršku UIC60 – 19346 m
 • Rekonstrukce svršku S49 – 1834 m
 • Rekonstrukce výhybky UIC60 – 12ks
 • Zřízení nástupištní hrany 550mm nad T.K. – 840m
 • Zřízení kolejového lože – 57858m3
 • Rekonstrukce, sanace mostů a propustků – 25ks
 • Rekonstrukce tunelů – 2ks
 • Nové návěstní lávky a krakorce – 7ks
 • Novostavby – 1 680 m3
 • Elektronické SZZ (3. kategorie) – 1 ks pro 11 výhyb. jed.
 • Počet oddílových návěstidel (všech typů)- 24 ks
 • Traťový kabel – 13,450 km
 • Rozvinutá délka trakčního vedení – 26,9km
 • Zavěšení kabelu 6kV – 9,9km
 • Nová trafostanice 22/0,4kV – 1 ks