Trať 2032 Brno – Vlárský průsmyk st. hr., v úseku odbočka Brno Černovice – Brno Slatina (včetně)

Účelem stavby bylo provedení především takových stavebních činností, které povedou k opravě železniční infrastruktury a odstranění propadů traťové rychlosti v daném úseku trati tak, aby byly plně využity možnosti stávajícího trasování trati za využití mezních hodnot parametrů geometrické polohy koleje

Trať: železniční trať č. 340 Brno – Veselí nad Moravou (dle knižního jízdního řádu)

Traťový úsek: Brno Černovice – Brno Slatina

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dokumentace: DSP+DPS, AD

Zahájení prací: 30. 1. 2015

Termín plnění: 12. 6. 2015 (DSP+DPS), 11. 12. 2015 (AD)

Investiční náklady: 0,347 mld. Kč bez DPH

Popis stavby: Účelem stavby bylo provedení především takových stavebních činností, které povedou k opravě železniční infrastruktury a odstranění propadů traťové rychlosti v daném úseku trati tak, aby byly plně využity možnosti stávajícího trasování trati za využití mezních hodnot parametrů geometrické polohy koleje. Došlo k lokálním sanacím železničního spodku podél nástupišť a pod žel. přejezdem, včetně pročištění příkopů a obnovení jejich funkcí tak, aby bylo zamezeno poruchám GPK a následným pomalým jízdám. Dále byl opraven nevyhovující stav nástupišť a umělých staveb (propustků a mostů). Tyto práce umožnily zvýšit traťovou rychlost z 80 na 100 km/h.

  • Délka stavby – 5,523 km
  • Rekonstrukce svršku S49 – 10 966 m
  • Rekonstrukce výhybky S49 – 13 ks
  • Náhrada přejezdové konstrukce – 1 ks
  • Rekonstrukce a sanace mostů – 1 ks
  • Rekonstrukce a sanace propustků – 6 ks