Zvýšení trakčního výkonu TNS Havlíčkův Brod

Cílem stavby byla kompletní rekonstrukce a modernizace trakční napájecí stanice, která slouží pro napájení trakčního vedení 25kV AC SŽDC. Stávající TNS byla technicky i morálně zastaralá a za hranicí své životnosti. Rekonstrukce zlepšila technický stav TNS tak, aby byla prodloužena její uživatelnost a mohl být plně využíván její výkon pro napájení trakčního vedení SŽDC.

Název stavby: Zvýšení trakčního výkonu TNS Havlíčkův Brod

Trať: žst Havlíčkův Brod 

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Dokumentace: DSP+DPS, AD

Zahájení prací: 2014

Termín plnění: 2014 (DSP+DPS), 2014 (AD)

Investiční náklady: 0,279 mld. Kč bez DPH

Popis stavby: Cílem stavby byla kompletní rekonstrukce a modernizace trakční napájecí stanice, která slouží pro napájení trakčního vedení 25kV AC SŽDC. Stávající TNS byla technicky i morálně zastaralá a za hranicí své životnosti. Rekonstrukce zlepšila technický stav TNS tak, aby byla prodloužena její uživatelnost a mohl být plně využíván její výkon pro napájení trakčního vedení SŽDC. V rámci stavby byla rekonstruována jednotlivá technologická zařízení napájecí stanice, včetně areálových rozvodů vn, nn, trafostanice 22/0,4kV, napájecí stanice 6kV, 75Hz, osvětlení, kanalizace a komunikací. 

  • Venkovní rozvodna 110kV 1ks
  • Zastřešené stání transformátorů 110/25kV 2ks
  • Transformátor 110/25kV, 12,5MVA 2ks
  • Rekonstrukce komunikací 1434m2
  • Rekonstrukce pozemních objektů 3ks