Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Brno hl.n.

Stavba je navržena na celostátní dráze v ŽST Brno hl.n., v ŽST Brno-H.Heršpice, v ŽST Brno-Chrlice, na Odb,.Brno-Černovice, na Odb. Brno-Židenice, v ŽST Brno dol.n. a na všech mezistaničních úsecích zaústěných do ŽST Brno hl.n. v zastavěném území města Brna.

Umístění stavby: Kraj: Jihomoravský

Zadavatel PD: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dokumentace: DUR, PDPS, AD

Předmětem projektové dokumentace této stavby je náhrada stávajícího nevyhovujícího poruchového staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Brno hl.n. s procházejícím průkazem způsobilosti za moderní elektronické staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 a dále náhrada stávajícího traťového zabezpečovacího zařízení za moderní TZZ 3. kategorie podle normy TNŽ 34 2620 v navazujících mezistaničních úsecích. Tím zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu ve stanici Brno hlavní nádraží a na napojených mezistaničních traťových úsecích.

Popis stavby: Stavba je svým charakterem rekonstrukce.
Účel užívání dopravní infrastruktury železnice se stavbou nemění.
Stavba je trvalá stavba na dráze.

Stavba nemění ochranná pásma železnice. Stavba respektuje ochranná pásma jiných inženýrských sítí. Nová ochranná pásma stavbou nevzniknou.

Stavba „Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl. n.“ řeší náhradu stávajícího nevyhovujícího poruchového zabezpečovacího zařízení, které je za hranicí své životnosti za elektronické zabezpečovací zařízení 3. kategorie z důvodu zajištění plynulosti a bezpečnosti železničního provozu.

Realizace stavby:

 • Zahájení stavby – 04/2018
 • Výstavba technologie SZZ a TZZ – 10/2018-12/2019
 • Ukončení realizace stavby – 12/2019
 • Zkušební provoz – 01/2020-06/2020

Kapacitní údaje:

 • Počet nových stanic zab.zař. SZZ – 1ks
 • Zabezpečené výhybné jednotky – 123 v.j.
 • Traťový kabel – 27,7 km
 • Dálkový optický kabel – 27,1 km
 • Demontáž koleje – 4351 m
 • Demontáž výhybek – 23ks
 • Novostavba technolog. Budovy – 8440 m3
 • Trakční vedení – 4,7 km