Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Brno hl.n.

Stavba je navržena na celostátní dráze v ŽST Brno hl.n., v ŽST Brno-H.Heršpice, v ŽST Brno-Chrlice, na Odb,.Brno-Černovice, na Odb. Brno-Židenice, v ŽST Brno dol.n. a na všech mezistaničních úsecích zaústěných do ŽST Brno hl.n. v zastavěném území města Brna.

Umístění stavby: Kraj: Jihomoravský

Katastrální území: Město Brno, staré Brno, Štýřice, Horní Heršpice, Komárov, Černovice, Brněnské Ivanovice, Holásky, Chrlice, Židenice, Trnitá, Zábrdovicce

Stavba je navržena na celostátní dráze v ŽST Brno hl.n., v ŽST Brno-H.Heršpice, v ŽST Brno-Chrlice, na Odb,.Brno-Černovice, na Odb. Brno-Židenice, v ŽST Brno dol.n. a na všech mezistaničních úsecích zaústěných do ŽST Brno hl.n. v zastavěném území města Brna. Organizování a provozování drážní dopravy je na všech zaústěných tratích do ŽST Brno-hl.n. podle předpisu SŽDC D1. Stavba se nachází na tratích:

Trať: 320A (Kúty) – Lanžhot státní hranice – Brno hl.n., dvoukolejná s pravostranným provozem

Dotčený úsek tratě: mezistaniční úsek Brno-H.Heršpice (včetně) – Brno hl.n. (včetně)
Traťová rychlost: v úseku Kúty – Modřice 160 km/h,v úseku Modřice – Brno hl.n. km 142,170 120 km/h, v úseku Brno hl.n. km 142,170 – Brno hl.n. 40 km/h
Zábrzdná vzdálenost: 1000 m, v úseku Brno hl.n. km 142,170 – Brno hl.n. 400 m.
Trakce: Závislá, trakční soustava AC 25 kV, 50 Hz

Trať: 320B Brno-H.Heršpice Modřické zhlaví – Brno-Maloměřice, dvoukolejná s pravostranným provozem
Dotčený úsek tratě: mezistaniční úsek Brno-H.Heršpice Modřické zhlaví (včetně) – Brno dol.n. (včetně)
Traťová rychlost: 80 km/h
Zábrzdná vzdálenost: 1000 m, v úseku Brno-H.Heršpice Modřické zhlaví – Brno dol.n..
Trakce: Závislá, trakční soustava AC 25 kV, 50 Hz

Trať: 322C Brno hl.n. – Jihlava, jednokolejný úsek Brno hl.n. – Brno-H.Heršpice zhlaví Státní silnice
Dotčený úsek tratě: mezistaniční úsek Brno-H.Heršpice (včetně) – Brno hl.n (včetně)
Traťová rychlost: 60 km/h
Zábrzdná vzdálenost: 700 m
Trakce: v úseku Brno hl.n. – Brno-H.Heršpice závislá, trakční soustava AC 25 kV, 50 Hz, v úseku Brno-H.Heršpice St.sil.- Jihlava nezávislá trakce

Trať: 315A Nezamyslice – Brno hl.n., jednokolejná trať
Dotčený úsek tratě: Brno-Chrlice – Brno hl.n.
Traťová rychlost: 100 km/h, v dotčeném úseku Brno-Chrlice – Brno hl.n. 90 km/h
Zábrzdná vzdálenost: 700 m
Trakce: Závislá, trakční soustava AC 25 kV, 50 Hz

Trať: 318A Veselí nad Moravou – Brno hl.n., dvoukolejná trať,
v úseku Odb. Brno-Černovice – Brno hl.n., jednokolejná trať
Dotčený úsek tratě: mezistaniční úsek Odb.Brno-Černovice – Brno hl.n.
Traťová rychlost:70 km/h
Zábrzdná vzdálenost: 700 m
Trakce: v úseku Blažovice – Brno hl.n. závislá trakční soustava AC 25 kV, 50 Hz,v úseku Veselí nad Moravou – Blažovice trakce nezávislá

Trať: 324 Brno hl.n. – Kutná Hora hlavní nádraží, dvoukolejná trať a návazná trať 1.koridoru č.326A Odb.
Brno-Židenice – Svitavy, dvoukolejná trať
Dotčený úsek tratě: mezistaniční úsek Brno hl.n. – Odb.Brno-Židenice
Traťová rychlost: v úseku Brno hl.n. – Odb.Brno-Židenice 85 km/h
Zábrzdná vzdálenost: 700 m
Trakce: závislá trakční soustava AC 25 kV, 50 Hz

Zadavatel PD: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dokumentace: DUR, PDPS, AD

Předmětem projektové dokumentace této stavby je náhrada stávajícího nevyhovujícího poruchového staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Brno hl.n. s procházejícím průkazem způsobilosti za moderní elektronické staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie podle TNŽ 34 2620 a dále náhrada stávajícího traťového zabezpečovacího zařízení za moderní TZZ 3. kategorie podle normy TNŽ 34 2620 v navazujících mezistaničních úsecích. Tím zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu ve stanici Brno hlavní nádraží a na napojených mezistaničních traťových úsecích.

Popis stavby: Stavba je svým charakterem rekonstrukce.
Účel užívání dopravní infrastruktury železnice se stavbou nemění.
Stavba je trvalá stavba na dráze.

Stavba nemění ochranná pásma železnice. Stavba respektuje ochranná pásma jiných inženýrských sítí. Nová ochranná pásma stavbou nevzniknou.

Stavba „Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl. n.“ řeší náhradu stávajícího nevyhovujícího poruchového zabezpečovacího zařízení, které je za hranicí své životnosti za elektronické zabezpečovací zařízení 3. kategorie z důvodu zajištění plynulosti a bezpečnosti železničního provozu.

Realizace stavby:

 • Zahájení stavby – 04/2018
 • Výstavba technologie SZZ a TZZ – 10/2018-12/2019
 • Ukončení realizace stavby – 12/2019
 • Zkušební provoz – 01/2020-06/2020

Kapacitní údaje:

 • Počet nových stanic zab.zař. SZZ – 1ks
 • Zabezpečené výhybné jednotky – 123 v.j.
 • Traťový kabel – 27,7 km
 • Dálkový optický kabel – 27,1 km
 • Demontáž koleje – 4351 m
 • Demontáž výhybek – 23ks
 • Novostavba technolog. Budovy – 8440 m3
 • Trakční vedení – 4,7 km