Trať 2032 Brno – Vlárský průsmyk st. hr., v úseku Šlapanice (mimo) – Blažovice (včetně)

Účelem stavby bylo provedení především takových stavebních činností, které povedou k opravě železniční infrastruktury a odstranění propadů traťové rychlosti v daném úseku trati tak, aby byly plně využity možnosti stávajícího trasování trati za využití mezních hodnot parametrů geometrické polohy koleje.

Trať: železniční trať č. 340 Brno – Veselí nad Moravou (dle knižního jízdního řádu)

Traťový úsek: Šlapanice – Blažovice

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dokumentace: DSP+DPS, AD

Zahájení prací: 30. 1. 2015

Termín plnění: 8. 6. 2015 (DSP+DPS), 30. 6. 2016 (AD)

Investiční náklady: 0,516 mld. Kč bez DPH

Popis stavby: Účelem stavby bylo provedení především takových stavebních činností, které povedou k opravě železniční infrastruktury a odstranění propadů traťové rychlosti v daném úseku trati tak, aby byly plně využity možnosti stávajícího trasování trati za využití mezních hodnot parametrů geometrické polohy koleje. Došlo k lokálním sanacím železničního spodku podél nástupišť a pod žel. přejezdem, včetně pročištění příkopů a obnovení jejich funkcí tak, aby bylo zamezeno poruchám GPK a následným pomalým jízdám. Dále byl opraven nevyhovující stav nástupišť a umělých staveb (propustků a mostů). Tyto práce umožnily zvýšit traťovou rychlost z 80 na 100 km/h.

  • Délka stavby – 6,362 km
  • Rekonstrukce svršku S49 – 11 413 m
  • Rekonstrukce výhybky S49 – 11 ks
  • Zřízení nástupiště – 2x 170 m
  • Rekonstrukce a sanace mostů – 4 ks
  • Rekonstrukce a sanace propustků – 7 ks