Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí

Cílem revitalizace je zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácení jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, rekonstrukce železničních stanic a zastávek pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových nástupištních přístřešků. Příprava na dálkové ovládání řešeného úseku.

Umístění stavby: Kraj: Moravskoslezský, Zlínský

Trať: Stavba se nachází v obvodu celostátní dráhy č. 323 v úseku Frýdlant nad Ostravicí – Frenštát pod Radhoštěm v délce cca 15,16 km.

Zadavatel PD: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Základní časové předpoklady stavby:

  • Začátek stavby – 1.4.2015
  • Konec stavby – 30.11.2015
  • Délka výstavby – 8 měsíců

Orientační náklady stavby: 1000 mil Kč bez DPH.

Dokumentace: DUR, Projekt, AD

Cílem revitalizace je zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácení jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, rekonstrukce železničních stanic a zastávek pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových nástupištních přístřešků. Příprava na dálkové ovládání řešeného úseku.

Studie Revitalizace bude řešit následující problematiku:

  • Rekonstrukce nástupiště v žst. Veřovice
  • Rekonstrukce nástupiště v žst. Kunčice pod Ondřejníkem a Frenštát pod Radhoštěm.
  • Zvýšení rychlosti Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí vč. rekonstrukce významných stanic a zastávek
  • Rekonstrukce mostu v km 86,717 + 98,424 + 100,853 + 101,431 + 104,089 + 107,081 + 109,831 + 110,84