Časopis Nová železniční technika

AKTUALITY

 • Na prahu nového ročníku NŽT: Rozhovor s předsedou rady vydavatele Ing. Jiřím Pelcem
 • Konference Strategie rozvoje českých železnic ŽelStrat 2017
 • STRAHOS – seminár traťového hospodárstva 2018

OSOBNOST

 • Od traťmistra po ministra: Památce našeho kolegy, Ing. Bc. Jana Komárka

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 • Miroslav Jasenčák: Centrální dispečerské pracoviště Praha
 • Marek Pinkava: Technicko-provozní studie – Technická řešení VRT

VĚDA A VÝZKUM

 • Zdeněk Hřebíček, Hana Krejčiříková: Laboratorní měření příčného odporu pražce v kolejovém loži
 • Karel Šotek: Uplatnění informačních technologií v železniční dopravě v ČR,
  historie a současnost – 2. část
 • Karol Rástočný: Niekoľko poznámok k bezpečnosti zabezpečovacích systémov

ŽELEZNIČNÍ ZAJÍMAVOSTI

 • Pozvánka na švestkovou dráhu

ZAJÍMAVOSTI, UDÁLOSTI, KONFERENCE, SEMINÁŘE, INFORMACE

 • Medzinárodná konferencia železničnej oznamovacej a zabezpečovacej techniky

ANOTACE TOHOTO ČÍSLA

NA PRAHU NOVÉHO ROČNÍKU NŽT – ROZHOVOR S PŘEDSEDOU RADY VYDAVATELE ING. JIŘÍM PELCEM

Starší čísla