Časopis Nová železniční technika

AKTUALITY

 • Konference TRAKCE MORAVA 2017
 • 8. konference Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici
 • XXII. mezinárodný seminár Traťové stroje v teórii a v praxi – SETRAS 2017
 • Konference ŽelStrat 2017

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

 • Martin Švehlík, Petr Provazník, Marek Pinkava, Tomáš Beran: Česká cesta k vysokorychlostní železnici
 • Alois Kotrba: Deset let provozu pískovacího zařízení KOVA-03D

VĚDA A VÝZKUM

 • Pavlína Skládaná, Pavel Skládaný, Pavel Tučka: Střety osob s drážními vozidly v českých médiích
 • Karel Šotek: Uplatnění informačních technologií v železniční dopravě v ČR, historie a současnost – 1. část 21
 • Vědeckotechnický sborník ČD
 • Danuše Marusičová, Přemysl Šolc, Martin Vlček, Jan Lutrýn: Centrum technické normalizace ACRI – informuje

OSOBNOSTI

 • Poslední rozloučení s ing. Luďkem Pilmannem: Zemřel ředitel Výzkumného ústavu železničního v letech 1990–2000,
  který mj. projektoval a založil v šedesátých letech minulého století  – Železniční zkušební okruh ve Velimi.

ANOTACE TOHOTO ČÍSLA

KONFERENCE TRAKCE MORAVA 2017

Starší čísla