Projektování /
Mosty, tunely, zdi

Profesní skupina se zabývá projektováním novostaveb, rekonstrukcí a sanací železničních mostů, propustků a tunelů, podchodů, lávek pro pěší, opěrných a zárubních zdí. Navrhujeme i konstrukce speciální – stožáry pro vysílače, založení osvětlovacích věží, provádíme návrhy pažení, posudky konstrukcí, stanovujeme zatížitelnost mostů.

Projekční práce zajišťujeme od studie po realizační dokumentaci.

Novostavby, rekonstrukce a sanace mostů a rekonstrukce inženýrských staveb jsou navrhovány za nepřerušeného železničního provozu. Návrh je proveden včetně založení, s využitím moderního hlubinného založení, nebo zlepšení základových poměrů pomocí pilot, mikropilot, nebo tryskové injektáže.

Pro zajištění provozu navrhujeme provizorní přemostění s využitím železničních mostních provizorií a pro jejich vložení navrhujeme potřebnou mechanizaci.

V rámci modernizací a optimalizací tratí byla našimi pracovníky navržena řada objektů, ze kterých uvádíme typy námi navrhovaných konstrukcí:

  • železniční mosty s nosnou konstrukcí deskovou ze železobetonu a ocelobetonu
  • klenuté konstrukce
  • spřažené konstrukce: železniční mosty s nosnou konstrukcí z předpjatých nosníků spřažených s železobetonovou deskou, železniční mosty s nosnou konstrukcí z ocelových nosníků spřažených s železobetonovou deskou
  • ocelové konstrukce: s nosnou konstrukcí plnostěnnou s dolní přímo pojížděnou mostovkou, s nosnou konstrukcí plnostěnnou s dolní mostovkou s kolejovým ložem, s nosnou konstrukcí plnostěnnou s horní mostovkou s kolejovým ložem
  • podchody: monolitické rámové, prefabrikované
  • lávky: pro pěší, návěstní lávky a krakorce
  • zdi: opěrné a zárubní, z prefabrikátů i monolitické
  • tunely: jednokolejné, dvoukolejné