Projektování /
Pozemní stavby

Profesní skupina se zabývá projektováním novostaveb a rekonstrukcí budov pro umístění technologie zabezpečovacího, sdělovacího nebo silnoproudého zařízení pro železniční provoz, dále projektováním konstrukcí sloužících k ochraně cestujících proti nepřízni počasí a projektováním opatření proti hluku z železniční dopravy.

Projekční práce zajišťujeme od studie po realizační dokumentaci.

V rámci modernizací a optimalizací tratí byla našimi pracovníky navržena řada objektů, ze kterých uvádíme typy námi navrhovaných konstrukcí:

Novostavby a rekonstrukce budov pro umístění technologie

Do této skupiny patří budovy staničního zabezpečovacího zařízení, releové domky, rekonstrukce dopravních kanceláří, rekonstrukce měníren, spínacích stanic, transformoven a telefonních ústředen.

Konstrukce sloužící k ochraně cestujících proti nepřízni počasí

Do této skupiny patří zastřešení nástupišť, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupních objektů z podchodů pod kolejištěm.

Opatření proti hluku

Jsou projektovány protihlukové stěny podél tratě, případně individuální protihluková opatření přímo na ohrožených bytových objektech.

Pro České dráhy jsou rovněž zpracovávány zakázky, které přímo nesouvisí s modernizací koridorů.


Náplní práce projektantů pozemních staveb se staly také zakázky pro mimodrážní investory.