Projektování /
Sdělovací technika

Profesní skupina zajišťuje projektovou dokumentaci v oborech dálkové a místní kabelizace, telefonních ústředen, přenosových a radiových systémů, sdělovací techniky v budovách a objektech, datových sítí a přeložek slaboproudých inženýrských sítí všech typů a správců.

Jsou zajišťovány práce na projektové dokumentace ve všech stupních včetně autorských dozorů, studiích, ekonomických rozborech a rozpočtech v těchto oborech:

Dálková a místní kabelizace: Metalické kabely (symetrické, koaxiální), Optické kabely:

  • úložné
  • závěsné (na trakčním vedení – železnice, městská doprava, na linkách vn, v městské zástavbě)
  • kombinovaná zemní lana na linkách vvn

Telefonní ústředny: Doplňování a úpravy starších typů ústředen,
Speciální aplikace spojovacích systémů (železnice, energetika…), Telefonní ústředny digitální, analogové:

  • síťové zapojení ústředen
  • řešení privátních spojovacích sítí

Přenosové systémy: Digitální systémy (PDH, SDH, ATM),
Analogové systémy (na symetrické i koaxiální kabely), Přenosy všech standardních typů signálů a dat

Radiové systémy: Speciální technologické sítě (železnice, energetika, městská doprava, silniční doprava…), Rádiové liniové systémy digitální (železniční systém GSM-R), Rádiové liniové systémy analogové (železniční traťový rádiový systém), Radioreléové spoje

Sdělovací technika v budovách a objektech: Strukturované kabeláže a ostatní slaboproudé rozvody, Vnitřní optické rozvody, Hodinové systémy, Docházkové a vstupní kontrolní systémy, Rozhlasy, Požární a zabezpečovací systémy EPS, EZS, Kamerové systémy

Datové sítě: LAN, Speciální digitální řídící systémy

Přeložky slaboproudých inž. sítí všech typů a správců: Telekomunikační sítě, Železniční slaboproudé sítě, Energetické slaboproudé sítě, Sítě kabelové televize