Projektování /
Trakční vedení

Profesní skupina se zabývá navrhováním a projektováním trakčních vedení různých systémů a drah, zejména se ovšem specializuje na trakční vedení SŽDC, s.o. stejnosměrné proudové soustavy 3 kV a střídavé proudové soustavy 25 kV, 50 Hz. Navrhujeme také trakční vedení pro tramvajovou a trolejbusovou dopravu MHD, napájecí a zpětné vedení všech proudových sestav, ochrany před nebezpečným dotykem na elektrizovaných tratích a energetické výpočty pro dimenzování pevných trakčních zařízení. Projektujeme také trakční vedení vyšších rychlostí a drah jiných zemí (Rakousko, Estonsko atd.).

Projekční práce v oboru trakčního vedení jsou zajišťovány pro veškeré stupně projektové přípravy staveb (od studií až po prováděcí projekty).

Návrh vedení vychází vždy z energetického výpočtu napájecích stanic a trakčního vedení a z mechanického výpočtu trakčního vedení.

V rámci naší profese Vám zajistíme:

  • energetické výpočty trakčního vedení všech kategorií – včetně simulace
  • výpočty zkratových proudů, statické výpočty a posudky
  • návrh trakčního vedení drážních i městských drah, včetně trolejbusových
  • atypické konstrukce a zavěšení trakčního vedení (např. pod mosty a v tunelech)
  • návrh napájecích a zpětných vedení
  • návrh připojení netrakčních odběrů (EOV, EPZ apod.)
  • návrh a koordinace s netrakčními zařízeními – optokabely, osvětlení apod.
  • návrh ukolejnění kovových konstrukcí a ochrana před nebezpečným dotykem