Časopis Nová železniční technika

AKTUALITY

  • Na návštěvě Centrálního dispečerského pracoviště Praha
  • Muzejní expozice v Hradci Králové a v Děčíně do nové sezóny
  • VUZ navázal spolupráci s polským Instytutem Kolejnictwa

ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA

  • Ing. Petr Sychrovský: TÚDC a nové diagnostické metody a prostředky pro železniční dopravní cestu

VĚDA A VÝZKUM

  • Jaroslav Opava: Eliminace energetických ztrát brzděním
  • Václav Cempírek, Jaromír Široký, Jaroslav Matuška, Michal Falta: Centrální registr osvědčení strojvedoucích
  • Juraj Sloboda, Michal Vršanský, Ľubica Beňušová: Nová generácia brzdových kotúčov typu FUTURA

HISTORIE A SOUČASNOST

  • Současnost elektrických vozidel Českých drah pro vyšší rychlosti

ANOTACE TOHOTO ČÍSLA

NA NÁVŠTĚVĚ CENTRÁLNÍHO DISPEČERSKÉHO PRACOVIŠTĚ PRAHA

Starší čísla